• 1920x400_HHI_Qualität_Materialanalyse_01.jpg
  • 1920x400_HHI_Qualität_Materialanalyse_02.jpg

ANALIZA MATERIALULUI/ ANALIZA SPECTRULUI

 

Aparatele noastre de analiză conțin o poziție scânteie (staționară) sau o sondă prin scânteie (mobilă) cu un electrod de control. Între acest electrod și proba de analizat este generată o descărcare electrică prin intermediul unui generator de excitație. Astfel materialul probei cercetate este excitat și adus într-o stare gazoasă. Atomii elementelor existente în material sunt plasate într-o stare de energie mai mare. Atunci când revin la starea normală, acestea trimit lumină tipică lungimii de undă a elementului. Această lumină trece direct (staționar) sau prin fibră optică (mobil) în optica de intrare a unui spectometru. Acolo există o fantă de intrare foarte îngustă (20 µm), prin care lumina cade pe suprafața unui grilaj de difracție. Acest girlaj este un disc concav, aluminizat cu diametru de 60 mm, trasat de 3600 ori pe milimetru. Prin numărul mare de ”impulsuri” ale grilajului, lumina incidentă este difractată atât de puternic încât este dizolvată în lungimile de undă individuale. Pe un plan focal sunt produse linii spectrale. Aceste linii sunt imagini ale luminii care cade pe fanta de intrare. Fanta de intrare este construită atât de des pe suprafața focală, cât timp lungimile diferite de undă au căzut prin ea. Rezultă un spectru de linie.