• 1-1920x400_HLX_Fertigung_01.jpg
  • 2-1920x400_HHI_Verfahren_Gasnitrieren_01.jpg
  • 1920x400_HHI_Verfahren_Plasmanitrieren_01.jpg
  • 1920x400_HHI_Verfahren_Vakuumhaerten_01.jpg
  • 1920x400_HLX_Konstruktion_01.jpg

Verklaring inzake gegevensbescherming van de HALEX GROUP (versie: mei 2018)

 

Hartelijk dank voor uw interesse in onze website www.halex-group.de en ons bedrijf, onze producten en diensten. Wij van de HALEX GROUP zijn ons ervan bewust dat de bescherming van uw privésfeer belangrijk voor u is bij het gebruik van onze websites. Daarom is het naleven van de wettelijke regelingen voor gegevensbescherming voor ons vanzelfsprekend. Verder vinden we het belangrijk dat u als klant altijd weet wanneer en hoe we welke gegevens van u verzamelen, opslaan en hoe we deze gebruiken.


Hieronder informeren we u over het verzamelen en de verdere verwerking (biiv. opslaan, raadplegen, wijzigen, doorgeven) van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk kunnen worden betrokken, bijv. naam, adres, e-mailadres, gebruiksgedrag.

 

Voor zover we in het kader van het gebruik van onze website persoonsgegevens verwerken of we voor afzonderlijke functies, aanbiedingen of diensten op onze website met betrekking tot gegevensverwerking gebruik maken van een serviceverlener of uw gegevens willen gebruiken voor marketingdoeleinden, zullen we u onderstaand in detail informeren over de betreffende procedures, in het bijzonder welke gegevens hierbij worden verwerkt. Daarbij noemen we ook de voorgenomen opslagduur of in elk geval de vastgelegde criteria voor de opslagduur evenals de geldende rechtsbeginselen voor de verwerking.

 

I. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de HALEX GROUP in de zin van de algemene verordening inzake gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten en andere wettelijke gegevensbeschermingsbepalingen is:

 

HALEX Holding GmbH, Industriestraße 9, 52457 Aldenhoven, Duitsland, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., www.halex-group.de

 

Voor meer informatie volgt u de onderstaande link naar ons impressum:

 

II. Contactgegevens van de verantwoordelijke voor gegevensbescherming
Onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming bereikt u op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of ons postadres met als toevoeging 'De verantwoordelijke gegevensbescherming'.

 

III. Verzamelen en opslaan van persoonsgegevens evenals soort, doel, rechtsgrond en duur van het gebruik

§ 1 Bij het bezoek van de website

Bij een uitsluitend informatief gebruik van de website, dus als u niks registreert of ons andere informatie doorgeeft, verzamelen we alleen de persoonsgegevens in zogenaamde server-logfiles die uw browser aan onze server doorgeeft. In het kader van de server-logbestanden worden de volgende gegevens verzameld:

 

- IP-adres

- Datum en tijd van de aanvraag

- Tijdsverschil tot de Greenwich Mean Time (GMT)

- Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)

- Toegangsstatus/http-statuscode

- Telkens overgedragen gegevenshoeveelheid

- Website waar vandaan de aanvraag komt

- Browser

- Besturingssysteem en de oppervlakken

- Taal en versie van de browsersoftware

 

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het garanderen van een storingsvrij bedrijf van de site met betrekking tot stabiliteit en veiligheid en voor het verbeteren van ons aanbod. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 regel 1 punt f AVG. Onze gerechtigde belang volgt uit de voornoemde doelen voor gegevensverzameling.

 

De gegevens worden eveneens opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet opgeslagen samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker.

 

Het verzamelen van gegevens voor het verstrekken van de website en de opslag van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor het gebruik van de internetsite. Dientengevolge heeft de gebruiker geen mogelijkheid tot bezwaar.

 

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld. In geval van het verzamelen van gegevens voor het verstrekken van de website, is dat het geval als de betreffende sessie is beëindigd.

 

Bovendien gebruiken we bij het bezoek van onze website cookies en analysediensten. Meer informatie daarover vindt u onder cijfers V en VI van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

 

§2 Bij gebruik van verdere diensten, functies en aanbod op onze website

Naast het zuiver informatieve gebruik van onze website, bieden we verschillende diensten, aanbod en functies die u kunt gebruiken bij interesse. Daarvoor moet u in de regel verdere persoonsgegevens opgeven die we gebruiken voor het uitvoeren van de betreffende dienst en waarvoor de eerder genoemde basisbeginselen voor gegevensverwerking gelden. De diensten, het aanbod en de functies worden hieronder verder beschreven.

 

(1) Contactopname via contactformulier of e-mail

Als u contact met ons opneemt via ons aanvraagformulier of een algemene aanvraag, worden de door u vrijwillig meegedeelde gegevens (uw e-mailadres, uw voor- en achternaam en evt, telefoonnummer, woonplaats en postcode) door ons opgeslagen om uw vraag te beantwoorden. Het opgeven van e-mailadres en voor- en achternaam is verplicht, alle andere informatie is vrijwillig. Het antwoord vindt daarbij plaats per e-mail of, indien aangegeven, per telefoon.

Rechtsgrond voor de verwerking is art. 6 lid 1 punt a en b van de AVG op basis van uw vrijwillig afgegeven toestemming resp. voor het beantwoorden van uw aanvraag.

De in dit kader verzamelde gegevens verwijderen we na het vervullen van de door u gestelde aanvraag, of we beperken de verwerking indien er een wettelijke bewaarplicht is.

 

(2) Sollicitatie

Als u solliciteert voor een positie bij de HALEX GROUP via het op deze website ter beschikking gestelde e-mailadres, worden de door u vrijwillig doorgegeven persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor het bezetten van de uitgeschreven positie en het controleren en afwikkelen van uw hiermee samenhangende sollicitatie. Na afsluiting van het sollicitatieproces met betrekking tot de concreet uitgeschreven positie, worden deze gegevens geblokkeerd voor verder gebruik en na verloop van eventuele wettelijke bewaarplichten verwijderd. Rechtsgrond voor de verwerking is art. 88 AVG in combinatie met § 26 lid 1 BDSG.

 

IV. Doorgeven van gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden in andere gevallen dan voor de hieronder beschreven doeleinden.

We geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden als:

 

- U conform art. 6 lid 1 regel 1 punt a AVG hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven,

- De doorgifte conform art. 6 lid 1 regel 1 punt f AVG voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en er geen reden is om aan te nemen dat u een overwegend te beschermen belang heeft bij het niet doorgeven van uw gegevens,

- Voor het geval dat voor de doorgave conform art. 6 lid 1 regel 1 punt c AVG geen wettelijke verplichting bestaat, evenals

- wanneer dit wettelijk is toegestaan en conform art. 6 lid 1 regel 1 punt b AVG nodig is voor het afhankelijk van contractuele verbintenissen met u.

 

V. Gebruik van cookies

Omvang van de gegevensverwerking

Om het bezoek aan onze website gebruiksvriendelijk en effectief vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en bepaalde instellingen en gegevens opslaan om uit te wisselen met ons systeem via uw computer. Door de cookies stroomt bepaalde informatie naar de plek die de cookie heeft ingesteld (hier door ons). Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overdragen naar uw computer.

 

Cookies bevatten geen persoonsgegevens en kunnen daardoor niet direct worden toegewezen aan een gebruiker. Houd er rekening mee dat bepaalde cookies al worden ingesteld zodra u onze website betreedt. Deze website gebruikt de volgende soorten cookies:

 

- Noodzakelijke/functionele cookies: deze cookies zijn nodig om het gebruik van onze website mogelijk te maken. Daaronder vallen bijv. cookies waardoor u kunt inloggen in het klantgedeelte of iets in het boodschappenmandje kunt plaatsen.

 

- Kortstondige cookies: deze worden automatisch verwijderd als u de browser sluit. Daaronder vallen in het bijzonder sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op waarmee verschillende aanvragen van uw browser kunnen worden toegewezen aan de gezamenlijke sessie. Daardoor kan uw computer weer herkend worden als u terugkeert op onze website. De sessiecookies worden verwijderd als u uitlogt of de browser sluit.

 

- Persistente cookies: deze worden automatisch verwijderd na een bepaalde duur die kan verschillen per cookie. U kunt de cookies op elk moment verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

 

- Cookies van derden: deze cookies van een aantal van onze marketing- en analysepartners helpen het internetaanbod en onze website interessanter vorm te geven voor u. Daarom worden bij uw bezoek aan onze website ook cookies van partnerbedrijven opgeslagen op uw harde schijf. Het gaat hierbij om tijdelijke cookies die automatisch worden verwijderd na de voorgeschreven tijd. Cookies van partnerbedrijven worden normaal gesproken na een aantal dagen tot 24 maanden verwijderd, in een enkel geval ook na meerdere jaren. Ook cookies van onze partnerbedrijven bevatten geen persoonsgegevens. Er worden alleen gegevens verzameld via een gebruikers-ID pseudoniem. Deze pseudonieme gegevens worden op geen enkel moment samengevoegd met uw persoonsgegevens.

 

U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen instellen en bijv. het accepteren van third-party cookies of alle cookies afwijzen. Ook kan uw browser zo worden geconfigureerd dat u steeds een melding krijgt als er een cookie wordt ingesteld. Raadpleeg hiervoor uw browseraanbieder. We wijzen u erop dat u bij het afwijzen van cookies eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

 

Rechtsgrond voor het gebruik van cookies is art. 6 lid 1 regel 1 punt f AVG. Onze gerechtigde belang volgt uit de bovengenoemde doeleinden om het aanbod op onze website gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

 

Meer informatie over analytische cookies ontvangt u op VI.

 

VI. Gebruik van analysetools

Op onze website worden voor een goede vormgeving en marketing webanalysediensten gebruikt.

 

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt zgn. 'Cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en het mogelijk maken om uw gebruik van de website te onderzoeken. De door de cookie verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

 

IP-anonimisering

We hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd . Daardoor wordt uw IP-adres door Google wordt ingekort binnen een lidstaat van de Europese Unie of een andere land dat partij is bij de overeenkomst over de Europese Economische Gemeenschap voordat dit wordt overgedragen naar de VS. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten op te stellen over de website-activiteiten en om verdere diensten die samenhangen met het websitegebruik en internetgebruik uit te voeren voor de websitebeheerder. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

 

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een bijbehorende instelling in uw browsersoftware; we wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website. U kunt bovendien de registratie van gegevens die door de cookie zijn verzameld en betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in die verkrijgbaar is via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) te downloaden en installeren.

 

Als alternatief voor de browserplug-in, in het bijzonder voor browsers op mobiele apparaten, kunt u de registratie van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een op-out cookie ingesteld dat het registreren van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt.

 

Google Analytics uitschakelen

De opt-out cookie geldt alleen in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies uit deze browser verwijdert, moet u de opt-out cookie opnieuw instellen.

 

Verwerking van ordergegevens

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te verbeteren. Via de ingewonnen statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en interessanter vormgever voor u als gebruiker. Voor de uitzonderingsgevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden doorgestuurd, heeft Google zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1 regel 1 punt f AVG. Ons gerechtigd belang komt voort uit de bovengenoemde doelen.

 

Informatie van de externe aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html , Overzicht over gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html , evenals de verklaring inzake gegevensbescherming: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

    

VII. Uw rechten

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u de volgende rechten ten opzichte van ons met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens:

 

- Recht op informatie, art. 15 AVG:

U kunt van de verantwoordelijke een bevestiging vragen of persoonsgegevens die u betreffen, door hem worden verwerkt.

Als een dergelijke verwerking plaatsvindt, kunt u de volgende informatie opvragen bij de verantwoordelijke:

 

- de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;\

- de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;

- de ontvanger resp. de categorieën ontvangers waarbij de u betreffende persoonsgegevens bekend zijn gemaakt of bekend worden gemaakt, in het bijzonder bij ontvangers in het buitenland of bij internationale organisaties; in de laatstgenoemde gevallen kunt u informatie verlangen over de geschikte garanties conform art. 46 AVG in combinatie met de overdracht.

- de geplande duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien concrete informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor de vastlegging van de opslagduur;

- het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht op bezwaar tegen deze verwerking;

- het bestaan van een recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit;

- alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, als de persoonsgegevens niet bij de betroffen persoon zijn verzameld;

- het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces inclusief profilering conform art. 22 lid 1 en 4 AVG en - minimaal in deze gevallen - duidelijke informatie over de gebruikte logica en de draagwijdte en nagestreefde resultaten van een dergelijke verwerking voor de betroffen persoon.

 

- Recht op correctie, art. 16 AVG:

U heeft recht op correctie en/of aanvulling tegenover de verantwoordelijke, in zoverre de verwerkte persoonsgegevens die u betreffen onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke moet de correctie onmiddellijk doorvoeren.

 

- Recht op verwijdering, art. 17 AVG:

a) Verwijderingsplicht

U kunt van de verantwoordelijke verlangen dat de u betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd en de verantwoordelijke is verplicht deze gegevens onmiddellijk te verwijderen, indien een van de volgende redenen van toepassing is:

 

- De u betreffende persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of op andere wijze werden verwerkt.

- U trekt uw toestemming in waarop de verwerking conform art. 6 lid 1 punt a of art. 9 lid 2 punt a AVG berustte en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.

- U maakt bezwaar conform art. 21 lid 1 AVG (zie hiervoor het vervolg) tegen de verwerking en er zijn geen voorgaande gerechtigde redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar conform art. 21 lid 2 AVG tegen de verwerking.

- De u betreffende persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.

- Het verwijderen van de u betreffende persoonsgegevens is vereist voor het voldoen aan een wettelijke verplichting volgens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat, waaronder de verantwoordelijke valt.

- De u betreffende persoonsgegevens werden verzameld met betrekking tot aangeboden diensten van het informatiebedrijf conform art. 8 lid 1 AVG.

 

b) Informatie aan derden

Als de verantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en hij conform art. 17 lid 1 AVG verplicht is deze te verwijderen, dan neemt hij rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten gepaste maatregelen, ook in technische vorm, om de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke die de persoonsgegevens verwerkt, erover te informeren dat u als betroffen persoon verlangd heeft dat hij alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens verwijdert.

 

c) Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet voor zover de verwerking vereist is

 

- voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

- voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting die de verwerking vereist conform het recht van de Unie of de lidstaat waaronder de verantwoordelijke valt, of voor het waarnemen van een taak die het openbare belang dient of in het uitoefenen van openbaar gezag plaatsvindt en aan de verantwoordelijke is overgedragen;

- om redenen van het openbaar belang op gebied van de openbare gezondheid conform art. 9 lid 2 punt h en i en art. 9 lid 3 AVG;

- voor het openbaar belang dienende archiveringsdoeleinden, wetenschappelijke of geschiedkundige onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden conform art. 89 lid 1 AVG, voor zover het onder punt a) genoemde recht met betrekking tot de verwerkelijking van de doelen deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig beïnvloed, of

- voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

- Recht op beperking van de verwerking, art. 18 AVG:

Onder de volgende voorwaarden kunt u de beperking van de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens vragen:

 

- als u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens voor een periode bestrijdt, waarin het de verantwoordelijke mogelijk is om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

- als de verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering van de persoonsgegevens afwijst en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens vraagt;

- als de verantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u deze nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of

- als u bezwaar maakt tegen de verwerking conform art. 21 lid 1 AVG (zie hiervoor het vervolg) en nog niet vaststaat of de gerechtigde redenen van de verantwoordelijke opwegen tegen uw redenen.

 

Als de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens werd beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van hun opslag - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of vanwege een belangrijk openbaar belang van de Unie of een lidstaat.

Als u heeft gezorgd voor een beperking van de verwerking volgens de bovengenoemde voorwaarden, krijgt u van de verantwoordelijke bericht voordat de beperking wordt opgeheven.

 

- Recht op kennisgeving, art. 19 AVG:

Als u het recht op informatie, verwijdering of beperking van de verwerking geldend gemaakt heeft tegenover de verantwoordelijke, is deze verplicht iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

U heeft het recht om over deze ontvangers op de hoogte gesteld te worden door de verantwoordelijke.

 

- Recht op overdraagbaarheid van gegevens, art. 20 AVG:

U heeft het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan de verantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u het recht die gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien

 

- de verwerking berust op toestemming uit hoofde van art. 6 lid 1 punt a AVG of art. 9 lid 2 punt a AVG of op een overeenkomst uit hoofde van art. 6 lid 1 punt b DSGVO en

- de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

 

Bij de uitoefening van dit recht heeft u verder het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Dit recht mag geen afbreuk doen aan de vrijheden en rechten van andere personen.

Uw recht op verwijdering blijft onaangetast.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke is verleend.

 

- Recht van bezwaar, art. 21 AVG

U heeft conform art. 21 lid 1 regel 1 AVG om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegeven op basis van art. 6 lid 1 punt e AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang) of art. 6 lid 1 regel 1 punt f AVG (gegevensverwerking voor behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke of van een derde) en conform art. 21 lid 2 AVG een recht op bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

 

- Recht op het intrekken van de toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming:

Een gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens kunt u op elk moment intrekken bij de verantwoordelijke. Let erop dat de intrekking pas in de toekomst werkzaam is. De rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot de intrekking, wordt niet aangetast.

 

- Geautomatiseerde individuele besluitvorming inclusief profilering, art. 22 AVG:

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet als het besluit

 

- noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke,

- is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen; of

- plaatsvindt met uw uitdrukkelijke toestemming.

 

In de gevallen (1) en (3) treft de verantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

 

Uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluiten mogen verder niet berusten op bijzondere categorieën van persoonsgegevens conform art. 9 lid 1 AVG, tenzij art. 9 lid 2 punt a of g van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene zijn getroffen.

 

- Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, art. 77 AVG:

U heeft bovendien het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over de verwerking van u betreffende persoonsgegevens. U kunt uw klachten indienen bij de toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig art. 78 AVG.

 

Uw voornoemde rechten kunt u in een bericht in vrije vorm, indien mogelijk met het onderwerp 'Bezwaar' bij ons indienen.

Dit bericht kan per post worden verzonden aan:

 

HALEX Holding GmbH, Industriestraße 9, 52457 Aldenhoven, Duitsland

 

of per e-mail aan:

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

VIII. Veiligheid van gegevens

We doen ons uiterste best uw persoonsgegevens door gebruik van alle technische en organisatorische mogelijkheden, zo op te slaan dat deze niet toegankelijk zijn voor derden. Bij de communicatie per e-mail kan de volledige veiligheid van gegevens niet door ons worden gegarandeerd, waardoor we u bij vertrouwelijke informatie aanraden de post te gebruiken.

Deze pagina gebruikt om redenen van veiligheid en bescherming bij de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals aanvragen die u aan ons als paginabeheerder verstuurt, een SSL-versleuteling . Een versleutelde verbinding herkent u doordat in adresregel van de browser verandert van 'http://' naar 'https://' en aan het slotjessymbool in uw browserregel. Als de SSL-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons verstuurt, niet worden meegelezen door derden.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.